Nói vềmáy chấm côngtiện ích


Thời gian được tiết kiệm hơn rất nhiều khi các quá trình của các loại thẻ từ chấm công vân tay đã được diễn ra hoàn toàn tư động
Các thông tin và dữ liệu dễ dàng xuất ra các báo cáo theo mục đích của người dùng khi sử dụng máy chấm công ronald jack f18 vân tay
Không xảy ra trường hợp chấm công hộ cho nhau làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc khi lựa chọn hệ thống kiểm click here soát ra vào vân tay thay cho lap dat may cham cong thẻ từ.

máy vân tay vân tay KOBIO K14
máy chấm công thẻ giấy giá rẻ khuôn mặt
Thông số kỹ thuật của máy chấm công ronald jack x628: – Số vân tay quản lý: 500 vân tay
Thẻ từ máy chấm công đà nẵng: 500 thẻ từ.
Tốc độ đọc vân tay nhanh <= 0,5 giây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *